Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

ewisia
18:31
Reposted fromzelbekon zelbekon viarichardm richardm
ewisia
18:30
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaszydera szydera
ewisia
18:29
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
ewisia
18:26

May 21 2019

09:27
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
ewisia
09:26
I over-analyze situations because I’m scared of what will happen if I’m not prepared for it.
— Turcois Ominek
09:26
ewisia
09:26
Reposted fromFlau Flau viahanka hanka
ewisia
09:25
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viaagp agp
ewisia
09:25
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaagp agp
ewisia
09:24
5760 6a58
ewisia
09:23
4587 4e08 500
ewisia
09:23
Reposted fromgruetze gruetze vialaparisienne laparisienne
ewisia
09:23
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
ewisia
09:22
Możesz być biedny, ale nikt nie może odebrać ci wolności do spieprzenia sobie życia, jak tylko żywnie ci się podoba.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
ewisia
09:21
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
ewisia
09:21
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
ewisia
09:21
Reposted fromshakeme shakeme viatea tea
ewisia
09:20
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viawarkocz warkocz
ewisia
09:19
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl