Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

11:45
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne

July 15 2019

ewisia
19:19
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialegilimencja legilimencja
ewisia
19:18
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viafreeway freeway
ewisia
19:18
5192 6dd9 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialegilimencja legilimencja
ewisia
18:14
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viafreeway freeway
ewisia
18:13
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
ewisia
18:12
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
ewisia
18:12
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafreeway freeway
ewisia
18:12
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafreeway freeway

July 06 2019

ewisia
07:46
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viafoodforsoul foodforsoul
ewisia
07:46
6827 74d9 500
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
ewisia
07:45

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

July 01 2019

ewisia
21:00
6400 b152 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viarurky rurky
ewisia
20:59
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
ewisia
20:58
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viamamzawieszke mamzawieszke
ewisia
20:58
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
ewisia
20:57
2927 82e4
ewisia
20:57
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viahavingdreams havingdreams

June 25 2019

ewisia
18:25
ewisia
18:24
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl