Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

ewisia
10:11
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
ewisia
10:10
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
ewisia
10:10
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
ewisia
10:10
ewisia
10:10
4487 0191 500
"Ości" 1

May 28 2015

ewisia
08:42
Reposted fromkielce kielce viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
ewisia
08:42
ewisia
08:41
“Nigdy nie pozwól , aby ktoś zniszczył twoje marzenia.”
— Arka Gołasia
Reposted frombeatkazz beatkazz viacatchdimoment catchdimoment

May 23 2015

08:54
9538 0c4a 500

Izis Bidermanas

Bord de Seine. Paris (1976)

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacharlie69 charlie69
08:54
9897 2e10 500

isabellemenin:

Petites natures des fonds angéliques - 2015

Isabelle Menin
Join me on Facebook 

Reposted fromorendasophie orendasophie viacharlie69 charlie69
08:54
0826 d9a7
Reposted fromSuzi Suzi viacalineczka calineczka

May 22 2015

ewisia
17:15
7837 78c6
Reposted fromolbaria olbaria viaGirlTiger GirlTiger
ewisia
17:10
ewisia
17:10
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafullmoon fullmoon

May 16 2015

ewisia
21:38
ewisia
21:37
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaswidron swidron
21:35
2196 ba9a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasober sober
21:33
4663 d6a1 500

May 14 2015

ewisia
17:39
Jane Eyre (2011)
ewisia
17:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl