Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

ewisia
20:25
ewisia
20:25
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— wieczorne myśli, me myself and i
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
ewisia
20:23
1341 2f4f 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
ewisia
20:23
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasolivagant solivagant
ewisia
20:23
7415 e567 500
20:21
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasolivagant solivagant
ewisia
20:21
1239 a52d 500
ewisia
20:21
2489 f5ea 500
Did you look at my butt?
Reposted fromtgs tgs viaMsCaptain MsCaptain
ewisia
20:20
Słuchaj plotek, ale nie dodawaj własnych.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
ewisia
20:20
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
ewisia
20:18
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaagp agp
ewisia
20:17
Nie pozwól, by cię przekonali, że jesteś zła, podczas gdy oni odwracają głowę, żeby nie widzieć własnych grzechów.
— Alaitz Leceaga - "Las zna twoje imię"
ewisia
20:17
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
ewisia
20:17
3427 2fcf 500
Reposted frompiehus piehus vialittlewhitelies littlewhitelies
ewisia
20:16
ewisia
20:16
2425 6bec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
ewisia
20:16
1100 dd11 500
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky viarurky rurky
ewisia
20:16
2809 2f48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
ewisia
20:14
1368 195f 500
Reposted fromnutt nutt viarurky rurky

December 12 2019

ewisia
07:17
4304 b907
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl