Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

ewisia
19:00
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
ewisia
19:00
Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
ewisia
18:59
4907 9b13 500
Reposted frompampunio pampunio vialaparisienne laparisienne
ewisia
18:59
9606 d8bd
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialaparisienne laparisienne
ewisia
18:59
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

November 17 2019

ewisia
20:23
7836 cb0a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
ewisia
20:20
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
ewisia
20:20
8422 11ab 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaagp agp
20:19
6701 e73e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaMezame Mezame
ewisia
20:19
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMezame Mezame

November 16 2019

ewisia
19:09
1990 c799 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
ewisia
19:08
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
ewisia
19:08
Reposted fromDennkost Dennkost viadivi divi
ewisia
19:05
5867 cfc5 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viadivi divi
ewisia
19:01
7654 97cd 500
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
ewisia
18:58
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viafutureiscoming futureiscoming
ewisia
18:50
8652 e912 500
Reposted fromwentyl wentyl viafutureiscoming futureiscoming
ewisia
15:50
5955 7e93 500
Reposted fromteijakool teijakool viafutureiscoming futureiscoming
ewisia
14:56
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viafutureiscoming futureiscoming
ewisia
14:55
2744 77e0 500
Reposted fromlaters laters viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl